Một học thuật với hơn 15 năm kinh nghiệm trong quản lý giáo dục đã được bổ nhiệm làm trưởng mới của Trường Kinh doanh, Quản lý và Kinh tế ( BMEc) tại Đại học Sussex.
Giáo sư Steve McGuire sẽ tham gia Sussex tháng 3 năm 2015 của Đại học Aberystwyth, nơi ông hiện đang là giáo sư về Quản lý và Giám đốc của Trường Quản lý và Kinh doanh.
Các trường đại học đã bổ nhiệm giáo sư McGuire để thay thế giáo sư Ian Davidson, người nghỉ hưu là Trưởng BMEc trong tháng 12 năm 2013.
đại học sussex bổ nhiệm trưởng mới của kinh doanh

Tạo ra trong năm 2009, các trường làm bằng đại học tại tphcm 2015 học bao gồm nghiên cứu và giảng dạy về kinh doanh, quản lý, kinh tế, đổi mới, khoa học và chính sách công nghệ, và các khu vực có cùng nguồn gốc.
Các Phó Hiệu trưởng, Giáo sư Michael Farthing, chủ trì các bảng hẹn. Ông cho biết: "Sau khi đã có một vai trò quan trọng trong việc xây dựng, phát triển và nâng cao uy tín của các trường kinh doanh tại Aberystwyth, Steve có một hồ sơ theo dõi kinh nghiệm hoạt động và quản lý.
"Tại Aberystwyth ông đã nuôi dưỡng một nền văn hóa mạnh mẽ của công tác liên ngành và đã được nhóm nghiên cứu tại đó vào ba lĩnh vực liên ngành.Tương tự như vậy, tầm nhìn của mình là có căn cứ cho BMEc trong tri thức khoa học và tạo ra các cơ hội cho sinh viên học trên các lĩnh vực khác nhau của các trường.
"Steve cũng có nhiều kinh nghiệm làm việc ở cấp đại học cao cấp trên một loạt các sáng kiến ​​chiến lược và phát triển liên kết với các doanh nghiệp."
Giáo sư McGuire nói: "BMEc hứa hẹn là một trường làm bằng đại học tại tphcm 2015 tương đối mới nhưng chỉ dựa trên các nghiên cứu đặc biệt mạnh mẽ. Nó cũng được đặt để phát huy điểm mạnh đặc biệt của nó và tôi hoan nghênh cơ hội để trở thành một phần của Phát triển đó. "
Giáo sư McGuire từng là giảng viên cao cấp trong kinh doanh quốc tế tại Đại học Bath, và trong năm 2009, ông là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học châu Âu. Ông cũng đã giảng dạy về chương trình cấp bằng và điều hành phát triển tại Trường Audencia Nantes Quản lý, Đại học Bath và Business School Vlerick.
Quan tâm nghiên cứu của ông là trong các lĩnh vực của nền kinh tế chính trị quốc tế, kinh doanh quốc tế và các hoạt động chính trị của công ty. Ông có một sự quan tâm đặc biệt trong sự tương tác của các công ty và chính phủ trong thương mại quốc tế, và đã xuất bản một số giấy tờ về Tổ chức Thương mại Thế giới. Ông cũng đã viết nhiều về chính sách công nghệ ở châu Âu và Hoa Kỳ.
Giáo sư McGuire hiện đang nghiên cứu các thỏa thuận thương mại khu vực và dòng vốn đầu tư qua Đại Tây Dương như là một phần của một dự án EU Khung Seven chính.
Nghiên cứu trước đó của ông đã được tài trợ bởi Học viện Anh, các Daiwa Foundation Anglo-Nhật và Nuffield Foundation.
Ông phục vụ trong ban biên tập của hai tạp chí, kinh doanh và chính trị và tạp chí European Journal of Management International. Ông cũng là một thành viên của Peer của ESRC xét College.
Giáo sư Hans Van Der Heijden sẽ tiếp tục là Quyền Trưởng BMec cho đến khi giáo sư McGuire đảm nhiệm vai trò thường trực tháng 3 năm 2015.