Đạihọc Sussex bổ nhiệm giáo sư một trong những nổi tiếng nhất tu-học giả của Vương quốc Anh như lần đầu tiên Giáo sư của báo chí.
Giáo sư Ivor Gaber nói đến các trường đại học trong tháng chín từ bài viết trước tại thành phố Đại học London và Đại học Bedfordshire.
Ông được coi là một trong những học giả hàng đầu của báo chí quốc gia và các học viên - đã trở thành đầu tiên giáo sư toàn thời gian của Anh Broadcast Báo chí tại Goldsmiths, Đại học London vào năm 1994.
Đại học Sussex bổ nhiệm giáo sư

Bổ nhiệm của Giáo sư Gaber dựa vào xếp hạng cao của trường Đại học Khoa Truyền thông và Điện ảnh và là nhằm phát triển hơn nữa giảng dạy làm bằng đại học thật hiện tại của mình và nghiên cứu về báo chí, trong đó - mặc dù một sự phát triển gần đây - đã đạt được một danh tiếng quốc tế.
Giáo sư Gaber có một hồ sơ nổi bật trong lĩnh vực báo chí truyền thông, đặc biệt là trong các lĩnh vực chính trị. Ông đóng vai trò tiên phong trong televising của thủ tục tố tụng của Quốc hội và chịu trách nhiệm lên kế hoạch phủ sóng BBC Radio 5 Live của chính trị. Tại City University London ông đã phát triển và dẫn Masters nhiên duy nhất của Vương quốc Anh trong Chính trị báo chí.
Ông hiện đang đại diện cho nước Anh vào Chương trình quốc tế của UNESCO vì sự phát triển của truyền thông, là một cố vấn biên tập độc lập với BBC Trust, và là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội.
Bình luận về cuộc hẹn của mình, Giáo sư Gaber cho biết: "Tôi rất vui mừng trước đến Sussex. Tôi từ lâu đã nhận thức được kỷ lục khác biệt, trong lĩnh vực truyền thông và nghiên cứu văn hóa làm bằng đại học thật và bây giờ tôi rất vui mừng được chơi một vai trò phát triển việc giảng dạy và nghiên cứu của báo chí trong một môi trường đa ngành như vậy. "
Tiến sĩ Kate Lacey, Quyền Trưởng Trường Truyền thông, Điện ảnh và Âm nhạc (MFM), cho biết: "Chúng tôi khởi động của chúng tôi Cử nhân Báo chí làm bằng đại học thật tháng chín này, xây dựng trên sự thành công của một bộ các đường trung bình và phát triển danh tiếng của chúng tôi trong nghiên cứu báo chí.
"Giáo sư Ivor Gaber là một trong những nổi tiếng nhất tu-học giả trong lĩnh vực này, và chúng tôi rất vui mừng khi có anh ta mang lại sự giàu có của ông về chuyên môn và kinh nghiệm trong ngành báo chí chính trị để giúp tiếp tục phát triển một phương pháp tiếp cận liên ngành đặc biệt để nghiên cứu về báo chí tại Sussex. "