Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2013, Trường Đại học quảng bình tổ chức lễ khai giảng 2013 - 2014. Trong năm học này, Nhà trường tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với chủ đề: “Nâng cao chất lượng giảng dạy và đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập”.
Đến dự Lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Đăng Quang- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ; các cơ quan thông tin, báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn đã đến dự và đưa tin.
đại học quảng bình tổ chức lễ khai giảng 2013

Về phía Trường Đại học Quảng Bình có đồng chí Hoàng Dương Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Trưởng,Phó các đơn vị, cán bộ, viên chức, lao động và đại diện sinh viên trong toàn Trường đến dự.
Phát biểu khai giảng năm học mới, PGS.TS Hoàng Dương Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường đã khái quát những thành tích và kết quả mà tập thể cán bộ, viên chức, lao động  và sinh viên Trường Đại học Quảng Bình đã đạt được trong năm học 2012 - 2013, đồng thời giao nhiệm vụ cho năm học mới.
Năm học 2012-2013 là năm học toàn trường tập trung thực hiện nhiệm vụ với chủ đề  "Chất lượng và Hiệu quả". Đây là năm học thứ 2 Nhà trường tập trung thực hiện công cuộc đổi mới cơ bản và toàn diện, nhưng đây cũng là giai đoạn vẫn còn nhiều khó khăn chung của cả nước, của tỉnh nhà, do đó Nhà trường cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tuy vậy, nhờ có sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng của tập thể cán bộ, viên chức, lao động và sinh viên đã vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm bằng đại học, được các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cũng như nhân dân trong tỉnh đánh giá cao.
Phát huy thành quả đạt được trong năm học qua cùng với sự nỗ lực to lớn, đầy sáng tạo của tập thể Nhà trường, sự lãnh đạo,chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quan tâm của các sở, ban ngành, các đơn vị trong tỉnh và các bộ, ban ngành Trung ương, nhất là Bộ GD&ĐT, năm học 2013- 2014, Nhà trường quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:
      1. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và sâu rộng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động lớn của ngành. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong CBVC và sinh viên.Quyết tâm xây dựng một môi trường sư phạm trong sạch, lành mạnh, dân chủ, đoàn kết và hợp tác.
     2. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh các bậc học, các hệ đào tạo làm bằng đại học theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, chú trọng làm tốt các khâu trong quá trình tuyển sinh. Mở rộng cơ cấu ngành nghề một cách hợp lý về quy mô giữa các bậc học và loại hình đào tạo: ổn định quy mô để nâng cao chất lượng khối ngành sư phạm;mở rộng các ngành cơ bản chuyên sau ngoài sư phạm; phát triển các ngành nghề về Nông Lâm Ngư, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế, Du lịch và Môi trường.
     3. Phát huy vai trò của các Khoa, Bộ môn trong công tác chuyên môn. Thành lập các Hội đồng khoa, Hội đồng tư vấn của một số khoa trong đó có thành viên là người của các doanh nghiệp, sở ban ngành của tỉnh để giúp khoa cập nhật nội dung, xây dựng và mở rộng ngành nghề đào tạo.
      4. Đổi mới cơ bản phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng bài giảng và đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập theo hướng dựa trên năng lực thực sự và khả năng sáng tạo của sinh viên
      5. Nâng cao năng lực nghiên cứu, trình độ ngoại ngữ và tin học cho đội ngũ giảng viên. Tăng cường đào tạo ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng mềm cho sinh viên
      6. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; coi NCKH là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo làm bằng đại học, là thước đo trình độ, chất lượng và vị thế của một trường đại học. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế theo hướng bền vững và có chiều sâu.
7. Tăng cường đầu tư CSVC, bổ sung trang thiết bị làm việc, dạy học theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ hóa và hiện đại hóa.
Đến dự Lễ khai giảng năm học 2013-2014, thay mặt tập thể Lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu chỉ đạo, tặng hoa chúc mừng và đánh trống khai giảng năm học mới.