Sáng 24/4 tại TP Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Đại học quảng bình tham gia dự án đào tạo nhân lực.
 Sau 5 năm đi vào hoạt động khu kinh tế Vũng Áng đã có trên 10.000 lao động làm việc cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, ngoài ra còn có hàng vạn lao động thời vụ thực hiện xây dựng các hạng mục dự án. Doanh nghiệp sử dụng nguồn lao động nhiều như Formosa có 300 lao động làm quản lý và 5.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật làm việc với mức lương bình quân 8 triệu đồng/tháng. Nhiệt điện Vũng Áng I có hơn 5.500 lao động là chuyên gia, kỹ sư công nhân kỹ thuật mức lượng bình quân 7 triệu đồng/tháng. Theo Dự án thì nhu cầu nguồn nhân lực lam bang dai hoc gia re của các doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng từ năm 2011 đến 2015 là trên 74.000 người, trong đó công nhân kỹ thuật hơn 40.000 người, nhân viên hành chính hơn 13.000 người, cán bộ quản lý gần 2.000 người…
đại học quảng bình tham gia dự án đào tạo nhân lực

Tại Hội nghị sơ kết công tác chuẩn bị nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng thì các bộ, ngành trung ương và địa phương cùng các trường Đại học, Cao đẳng các nhà doanh nghiệp cùng đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực lam bang dai hoc gia re cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Tại Hội nghị Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Hiện tại, nhu cầu nguồn nhân lực của Khu kinh tế Vũng Áng rất lớn và nguồn lao động cần được đào tạo các ngành nghề đặc thù nhưng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề trong khu vực quy mô đào tạo còn thấp, do vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các bộ, ngành trung ương sớm ra quy chế đặc thù cho các trường Đại học, Cao đẳng trong trong khu vực về công tác tuyển sinh, đào tạo và liên kết đào tạo.