USJ Đại học Saint Joseph
Một trường đại học theo phong cách châu Âu tại Ma Cao, Trung Quốc


- Tất cả các độ USJ được trao giải thưởng bởi cả hai USJ và Đại học Công giáo của Bồ Đào Nha


Trường nhận làm bằng đại học University of Saint Joseph dạy bằng tiếng Anh và có một môi trường đa văn hóa

Đại học Saint Joseph (trước đây là IIUM) được thành lập tại Ma Cao củaĐại học Công giáo của Bồ Đào Nha và Giáo phận Ma Cao vào năm 1996. USJ được tổ chức thành bốn trường chính: Nghệ thuật, Thư và Khoa học; quản lý, lãnh đạo và Chính phủ; Hệ thống thông minh và Công nghệ, Cơ Đốc Học.
trường nhận làm bằng đại học University of Saint Joseph

Ma Cao nhận làm bằng đại học giá rẻ là một thành phố đa văn hóa và USJ ​​này phản ánh đặc trưng. Sinh viên của chúng tôi, giảng viên và nhân viên đại diện cho nhiều quốc gia và dân tộc. Môi trường này cung cấp cho sinh viên một ý thức học tập ở nước ngoài trong khi ở nhà, kích thích sự trao đổi kiến ​​thức và kinh nghiệm sống và chuẩn bị cho họ sống trong một thế giới đa dạng toàn cầu, và kết nối,.
Trung bình của chúng tôi giảng dạy nhận làm bằng đại học giá rẻ là tiếng Anh, ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, tất cả các sinh viên của chúng tôi cũng thực hiện các khóa học trong Putonghua và Bồ Đào Nha được trang bị tốt hơn để làm việc và sống trong một thế giới toàn cầu hóa.


Bởi thời, tất cả các bằng cấp được cùng trao giải thưởng của Đại học Saint Joseph (USJ) và của Đại học Công giáo của Bồ Đào Nha (UCP), một trường đại học hàng đầu Bồ Đào Nha với một danh tiếng quốc tế đáng kính.

Đại học này cung cấp một môi trường học tập trung vào nghiên cứu, với một hệ thống mô-đun cho phép tuyển sinh mở rộng và lưu lượng một hằng số các giảng viên từ khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, chúng tôi cung cấp hơn 50 chương trình tại, học văn bằng sau đại học, thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.

Người có bằng cử nhân trong Kiến trúc, Giao thông, Kinh tế, Quan hệ quốc tế và trong Triết học, Thạc sĩ Tâm lý học Xã hội và Đồng Ca Tiến hành; và vị tiến sĩ về Khoa học là một số trong những bổ sung mới nhất cho trường đại học của chúng tôi, mà còn cung cấp các chương trình nghiên cứu licenciate trong Chính phủ, Thông tin Công nghệ, Triết học, Tâm lý học, nghiên cứu Kitô giáo và Công tác Xã hội và Thạc sĩ và Tiến sĩ độ trong kinh doanh, thiết kế, Giáo dục, Lịch sử, Chính phủ, Inf ormation, Công nghệ Tâm lý lâm sàng, Âm nhạc và Tôn giáo.