Đại học Girne Mỹ là một các trường đại học toàn cầu, Tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác, các chương trình và các cơ sở ở nước ngoài. Trường làm bằng đại học Girne American University theo tinh thần của toàn cầu hóa, GAU không có biên giới và đang tích cực hiện diện trong ba châu lục khác nhau; GAU Canterbury - Vương quốc Anh, GAU Singapore, Hoa Kỳ và GAU GAU Thổ Nhĩ Kỳ. GAU là một trường đại học cung cấp các tiêu chuẩn cao về giáo dục cho các sinh viên của hơn 70 quốc gia khác nhau và cũng là trường đại học đầu tiên trong TRNC đã được cấp giấy chứng nhận của chương trình học từ thế giới tổ chức kiểm định được công nhận rộng rãi.
Trường làm bằng đại học Girne American University

Đại học Girne Mỹ cung cấp Giáo dục mẫu Mỹ cho sinh viên nhận làm bằng đại học tại tphcm với một nhiệm vụ sáng tạo, thành công theo định hướng và chương trình đào tạo công nghệ tương thích là một trong những trường đại học quan trọng nhất trên thế giới. GAU là một trường đại học quốc tế mà chuyển tải thông điệp quan trọng với thế giới về các trường quốc tế, chương trình học, các dự án theo định hướng nhà nước và hệ thống giáo dục cũng cao hơn.
Các thông số kỹ thuật nổi bật nhất mà hình thức Nhận dạng quốc tế của GAU là sự công nhận của mình và các thành viên quốc tế. GAU được công nhận bởi Hội đồng giáo dục đại học của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Bắc Síp và Hội đồng giáo dục đại học của Thổ Nhĩ Kỳ. Các Khoa Kinh doanh của trường nhận làm bằng đại học tại tphcm được công nhận bởi Giáo dục kinh doanh hội quốc tế, Hoa Kỳ (IACBE)  Hội đồng Doanh nghiệp Liên minh châu Âu (ECBE).
GAU cũng được công nhận bởi NARIC (quốc gia công nhận và Trung tâm Thông tin của Vương quốc Anh) đó là quan trọng đối với những sinh viên thực hiện con tàu giáo dục và sự nghiệp của họ cao hơn ở Anh. Du lịch và Khách sạn chương trình được công nhận bởi TedQual. TedQual được hoạt động theo Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO). Chương trình kỹ thuật cũng được công nhận bởi một trong những tổ chức khoa học và kỹ thuật kiểm toán và công nhận tốt nhất của Liên minh châu Âu, ASIIN.
Trường là thành viên của Hiệp hội quốc tế các trường đại học (IAU), Liên bang cho các trường Đại học Hồi giáo Thế giới (FUIW), Liên đoàn Phát triển Quản lý châu Âu (EFMD), Hội đồng Kiểm định trường kinh doanh và các chương trình (ACBSP), Trường Hospitality lãnh đạo ở châu Âu (Eurhodip), Hội đồng châu Âu của trường quốc tế (ECIS), Hội đồng các trường quốc tế (CIS), Hội đồng châu Âu cho giáo dục kinh doanh (ECBE), Hiệp hội châu Âu về Giáo dục Kiến trúc (EAAE), Quốc tế Giáo dục và Đào tạo Hiệp hội (Iveta) của UNESCO. GAU là thành viên sáng lập của Hiệp hội Giáo dục Mỹ (AEC) là một tổ chức quốc tế được thành lập để hỗ trợ các mối quan hệ giữa các cơ sở quốc tế với hệ thống giáo dục của Mỹ. Chương trình GAU cũng được công nhận bởi Bộ Giáo dục các nước Đông Âu và Hoa Kỳ cùng với Pakistan, UAE, Oman, Thái Lan, Iran, Jordan, Iraq, Lebanon, Palestine, Kirghizstan, và nhiều nước khác.
Đại học Girne Mỹ giữ một bản sắc các trường đại học toàn cầu, cung cấp cho sinh viên theo học tại trường quốc tế ở ba châu lục khác nhau, có quan hệ đối tác với các trường đại học quốc tế, và cung cấp điện toán đám mây dựa trên giáo dục và chương trình giáo dục ở nước ngoài.
GAU mở cửa sáng kiến ​​cải tiến, nó sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng mà không cần nguyên tắc của giáo dục được cung cấp trong khi mở đường cho phí bảo hiểm ảnh hưởng.