Đại học Al Akhawayn Ifrane (AUI) là một tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học và kỹ thuật Trường nhận làm bằng đại học Al Akhawayn University.
Nó góp phần ơn gọi lịch sử và văn hóa của Vương quốc Morocco, một quốc gia Ả Rập-châu Phi chiếm một vị trí địa chiến lược đặc quyền, thuộc nền văn minh Hồi giáo, và mở cửa cho châu Âu, Mỹ, và châu Á.
Trường nhận làm bằng đại học Al Akhawayn University

Trường Quản trị Kinh doanh (SBA) là một tổ chức học tập của giáo dục đại học, nơi có trình độ giảng viên và cán bộ các thành viên thực hiện phụ thuộc lẫn nhau đào tạo, nghiên cứu và tư vấn các chương trình nhan lam bang dai hoc gia re
Nhiệm vụ của chúng tôi là tiếp tục phấn đấu để cải thiện bền vững về mọi mặt của môi trường học tập, qua đó cung cấp cho sinh viên với tính sáng tạo và cập nhật các công cụ kinh doanh cho việc ra quyết định và giải quyết vấn đề, đồng thời góp phần cơ thể của kiến thức kinh doanh trong các lý thuyết, cũng như các lĩnh vực, thực tế của nghiên cứu. Các hoạt động này dự kiến sẽ tạo ra và phát triển kỹ năng, khả năng, năng lực và kiến thức cần thiết cho các thế hệ thực tế và tương lai của các doanh nhân và nhà quản lý. Điều này thể hiện sự tận tâm của SBA để thúc đẩy các phương tiện thông tin cụ thể và để đáp ứng với những thách thức liên tục phải đối mặt với các doanh nghiệp khác nhau trong mối quan hệ với môi trường nhan lam bang dai hoc gia re
chương trình SBA của chúng tôi đã nhận được sự công nhận quốc tế từ các cơ quan công nhận như QAA và UNDP. Hơn nữa mỗi học kỳ sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có một thử nghiệm quốc tế với hơn 500 trường kinh doanh ở Hoa Kỳ. Các kết quả rất đáng khích lệ; sinh viên của chúng tôi cho thấy một mức độ tuyệt vời của kiến thức và chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau của quản trị kinh doanh.
Hôm nay chúng tôi tự hào rằng hầu hết các công ty đa quốc gia, tư nhân và công chức có tuyển dụng cử nhân của chúng tôi hoặc / và Master sinh viên tốt nghiệp được đặc biệt hài lòng với hiệu suất của họ và tiếp tục quan tâm mạnh mẽ để sinh viên tốt nghiệp trong tương lai của chúng ta (ví dụ: Ngân hàng BMCE, Procter & Gamble, Nestlé, Giá House Coopers nước, Omnidata, Oracle Bắc Phi, Ernst & Young, CDG, BCP, Microsoft, CFG, BNP Paribas, ...). Chúng tôi cũng tự hào rằng sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi đã có thể tham gia và kiếm được chủ hoặc / và tiến sĩ bằng cấp từ trường Đại học quốc tế cũng biết (Đối với ví dụ: Đại học Bocconi - Ý, Boston University, California State University, Ecole Centrale de Paris, EM-Lyon, EDHEC Trường Kinh doanh - ENST - Paris (Paris Telecom), ESC Toulouse, HEC Paris, Université de Montréal).