Hôm nay, Holmes Viện hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tích hợp nhiều thành phần tư nhân của giáo dục. Trường làm bằng giá rẻ Holmes Institute bao gồm một giảng viên của Giáo dục và Đào tạo Dạy nghề, giảng viên của Giáo dục Đại học, Trường Giáo dục Trung học và Ngôn ngữ Trung tâm tiếng Anh.
Trường làm bằng giá rẻ Holmes Institute

Holmes Institute hoạt động từ cơ sở làm bằng giá rẻ tại Melbourne, Sydney, Brisbane, Gold Coast, Cairns và Hong Kong, cung cấp một loạt các giải thưởng từ cấp dạy nghề thông qua các bậc thầy độ 'trong quản trị kinh doanh và kế toán. Là một nhà cung cấp đa ngành, Holmes Institute cũng là vị trí như là một con đường thay thế cho giáo dục đại học.
Holmes Institute là lái xe của một nền văn hóa cải tiến chất lượng liên tục và trong bối cảnh này, tổ chức liên tục tìm cách để gắn kết các sản phẩm giáo dục làm bằng giá rẻ của mình với nhu cầu của thị trường lao động.Mục tiêu này cũng thông báo phát triển chương trình giảng dạy tại Holmes, trong đó bao gồm bồi dưỡng một cam kết để học tập suốt đời, quan điểm quốc tế và sự tiến bộ của kiến thức và sự hiểu biết giữa các học sinh của mình.
Là một phần của cam kết liên tục cải tiến chất lượng, Holmes tiêu chuẩn hệ thống nội bộ, cấu trúc của nó, quá trình và thực hành chống lại thực hành tốt nhất trong các trường đại học và cao đẳng. Viện này cũng bao gồm công nghệ mới với giảng dạy học sinh làm trung tâm và chiến lược học tập, bổ sung cho các đại kỹ thuật số.
Holmes Institute mong muốn thực hành chất lượng, cung cấp một nền giáo dục cho học sinh của nó kích thích và có liên quan và phổ biến các ý tưởng về cộng đồng, học tập và quyền công dân liên quan đến một thế giới ngày càng phức tạp và công nghệ điều khiển.