Đại học Đức-Jordan (GJU) là một trường đại học công lập nằm trong Mushaqar, Madaba. Trường bằng đại học German Jordanian University được thành lập năm 2005 bởi một Nghị định Hoàng gia, theo quy định với một Biên bản ghi nhớ Hiểu đạt được giữa Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu khoa học của Vương quốc Hashemite Jordan, và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang của Cộng hòa Liên bang Đức. Trong tháng 8 năm 2004, một ủy ban thành lập đã đưa lên các hoạt động của nó trong Jordan. Ủy ban hợp tác chặt chẽ với Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu khoa học. Đồng thời, các văn phòng lập kế hoạch của Đức mở tại Đại học Magdeburg-Stendal hợp tác chặt chẽ với Bộ Liên bang Giáo dục và Nghiên cứu BMBF và học Đức Trao đổi Dịch vụ DAAD, đó là tài trợ cho dự án trường đại học trong một thời gian bốn năm bằng đại học giá rẻ
Trường bằng đại học German Jordanian University

Dự án được tài trợ bởi Bộ Liên bang Giáo dục và Nghiên cứu (BMBF) và Dịch vụ Trao đổi học thuật Đức (DAAD) theo "Chương trình học Đức ở nước ngoài" chương trình.
Đặt viên đá góc diễn ra vào ngày 25 tháng tư năm 2005 dưới sự bảo trợ của Nhà vua Abdullah II của ông và trong sự hiện diện của bà Edelgard cô Bulmahn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức; Ngài Tiến sĩ Khaled Touqan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu khoa học ở Jordan tại thời điểm đó, thưa Giáo sư Jan-Hendrik của ông Olbertz, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao văn hóa của Saxony-Anhalt, Phó Chủ tịch DAAD, Giáo sư Max Huber và nhiều danh nhân khác bằng đại học giá rẻ
Trường được mô hình hóa các trường đại học Đức khoa học ứng dụng, đặc trưng bởi sự tập trung của họ vào việc đưa kiến ​​thức vào thực tế và thúc đẩy chuyển giao kiến ​​thức. Chúng tôi mong muốn đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết giữa Jordan và châu Âu, đặc biệt là Đức, bằng cách lợi dụng thực hành tốt nhất trong giáo dục trong cả Jordan và Đức, các trường đại học đã định vị mình như một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của mình.
Trường được thiết kế để phục vụ như là một trường đại học duy nhất của học tập kinh nghiệm áp dụng đào tạo, và chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ theo định hướng đối với nhu cầu thị trường và ngành công nghiệp. Nó là như vậy, dự kiến ​​sẽ có một tác động đáng chú ý trên Jordan và khu vực như một toàn thể, bằng cách tận dụng những thực hành tốt nhất và chuyên môn trong giáo dục đại học trong cả Đức và Jordan. Trường có một mục tiêu để chuẩn bị đánh giá cao sinh viên tốt nghiệp có tay nghề cao với kiến ​​thức có liên quan đến ngành công nghiệp, để góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, để được có thể để tồn tại thế giới tranh khốc liệt cạnh tranh và công nghệ theo định hướng ngày nay, để thúc đẩy đứng công nghiệp và kinh tế ở Jordan và trong khu vực.