Đại học Đức-Jordan (GJU) là một trường đại học công lập nằm trong Mushaqar, Madaba. Trường làm bằng giá rẻ German Jordanian University nó được thành lập năm 2005 bởi một Nghị định Hoàng gia, theo quy định với một Biên bản ghi nhớ Hiểu đạt được giữa Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu khoa học của Vương quốc Hashemite Jordan, và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang của Cộng hòa Liên bang Đức. Trong tháng 8 năm 2004, một ủy ban thành lập đã đưa lên các hoạt động làm bằng giá rẻ của nó trong Jordan. Ủy ban hợp tác chặt chẽ với Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu khoa học. Đồng thời, các văn phòng lập kế hoạch của Đức mở tại Đại học Magdeburg-Stendal hợp tác chặt chẽ với Bộ Liên bang Giáo dục và Nghiên cứu BMBF và học Đức Trao đổi Dịch vụ DAAD, đó là tài trợ cho dự án trường đại học trong một thời gian bốn năm.
Dự án được tài trợ bởi Bộ Liên bang Giáo dục và Nghiên cứu (BMBF) và Dịch vụ Trao đổi học thuật Đức (DAAD) theo "Chương trình học Đức ở nước ngoài" chương trình.
Trường làm bằng giá rẻ German Jordanian University

Đặt viên đá góc làm bằng giá rẻ diễn ra vào ngày 25 tháng tư năm 2005 dưới sự bảo trợ của Nhà vua Abdullah II của ông và trong sự hiện diện của bà Edelgard cô Bulmahn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức; Ngài Tiến sĩ Khaled Touqan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu khoa học ở Jordan tại thời điểm đó, thưa Giáo sư Jan-Hendrik của ông Olbertz, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao văn hóa của Saxony-Anhalt, Phó Chủ tịch DAAD, Giáo sư Max Huber và nhiều danh nhân khác.
Trường được mô hình hóa các trường đại học Đức khoa học ứng dụng, đặc trưng bởi sự tập trung của họ vào việc đưa kiến ​​thức vào thực tế và thúc đẩy chuyển giao kiến ​​thức. Chúng tôi mong muốn đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết giữa Jordan và châu Âu, đặc biệt là Đức, bằng cách lợi dụng thực hành tốt nhất trong giáo dục trong cả Jordan và Đức, các trường đại học đã định vị mình như một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của mình.
GJU công nhận nghiên cứu và nghiên cứu dẫn giảng dạy trách nhiệm chính của nhân viên học tập của nó, và giá trị địa điểm bồi dưỡng, xuất bản, và phổ biến các nghiên cứu về chất lượng quốc tế cao nhất. Đoàn công tác Đại học, mục tiêu và chiến lược báo cáo phản ánh điều này nhấn mạnh về tầm quan trọng của chất lượng nghiên cứu, và cơ hội học tập suốt đời weprovide cho một quang phổ đa dạng của người dân tận dụng rộng rãi trên các quan hệ đối tác với các công ty tư nhân và các cơ quan công cộng trong khu vực.
GJU được liên kết với nhiều trường đại học khác thông qua các hiệp định song phương hợp tác, hợp tác và trao đổi giảng viên và sinh viên. Chúng bao gồm các trường đại học khu vực Ả Rập, cũng như các trường đại học châu Âu, Bắc Mỹ, và châu Á.