Whitefield Business School (WBS) là một trường làm bằng đại học Whitefield Business School cung cấp giáo dục đại học thành lập cung cấp một danh mục đầu tư đa dạng của trình độ đại học từ Anh và Mauritius nhận làm bằng đại học giá rẻ
Trình độ chuyên môn của chúng tôi được trao giải thưởng của Liên đoàn Du lịch và Khách sạn (CTH) của Vương quốc Anh, NCC Education của Anh, Đại học Mở Mauritius và ASCL, Ấn Độ.
trường làm bằng đại học Whitefield Business School

Các khóa học được cung cấp tại WBS từ Forensics máy tính, bảo mật CNTT, Du lịch & khách sạn, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh và lãnh đạo nhận làm bằng đại học giá rẻ
Chương trình của chúng tôi được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục đại học và Mauritius Cơ quan Trình độ chuyên môn và được công nhận tại hơn 50 quốc gia trên toàn cầu. 
Sinh viên đến từ Ghana, Nigeria, Madagascar, Mauritius, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh (chỉ cần đến một vài tên) đã tin tưởng chất lượng cao của chúng ta về giáo dục và WBS đã phát triển thành một tổ chức có uy tín cao, đánh giá trong số tốt nhất trong cả nước. 
Học sinh có nhiều lựa chọn về trình độ hoành hành từ Diploma, Cử nhân và Thạc sỹ, được cung cấp trên toàn thời gian, khoảng cách và một phần chế độ thời gian nghiên cứu, do đó làm cho giáo dục thể truy cập vào một và tất cả.