Đại học Tomas Bata tại Zlín (TBU) là cao hơn cơ sở giáo dục phát triển năng động bao gồm sáu giác quan cung cấp cho sinh viên khả năng nghiên cứu nhân văn, khoa học tự nhiên, công nghệ và nghệ thuật. Trường làm bằng đại học Tomas Bata University in Zlín đây là một trong những trung tâm nổi bật nhất của nghiên cứu tại Cộng hòa Séc và, trong nhiều khía cạnh, cũng ở nước ngoài. Với khoảng 13.500 sinh viên, TBU xếp hạng các trường đại học vừa Séc.
TBU theo truyền thống bốn mươi năm của Khoa Công nghệ, được thành lập trong Zlín vào năm 1969 và kể từ khi đã đào tạo hàng trăm chuyên gia có trình độ cao. Trường được đặt theo tên người khởi của ngành công nghiệp giày ở Zlín và nổi tiếng thế giới doanh nhân Tomáš Bata (1876-1932).
Trường làm bằng đại học Tomas Bata University in Zlín

Tại TBU, nhấn mạnh đáng kể được đặt vào việc giảng dạy tiếng Anh và các ngôn ngữ nước ngoài.Cung cấp các chương trình lam bang dai hoc gia re dạy bằng tiếng Anh đã được liên tục mở rộng. Hỗ trợ tối đa cho tất cả các hình thức hợp tác quốc tế, tức là trao đổi sinh viên, các bài giảng và thực tập giảng dạy, các dự án hợp tác nghiên cứu, Đại học cung cấp một nghiên cứu cấp ba dựa trên một hệ thống chuyển đổi tín chỉ tương thích với các hệ thống chuyển giao tín dụng châu Âu. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bổ sung chứng chỉ, mục đích là để nâng cao vị thế của họ trong thị trường lao động châu Âu. Nó được công nhận trên toàn châu Âu. Năm nay, trường lam bang dai hoc gia re đã được trao giải thưởng Nhãn Diploma Supplement có uy tín của Ủy ban châu Âu (lần thứ hai), đã đưa ra danh tiếng của mình trong số các cơ sở giáo dục khác cao hơn ở châu Âu. TBU là một thành viên của nhiều tổ chức quốc tế. Thành viên của nó trong các EUA (Đại học Hiệp hội châu Âu), liên kết hơn 800 trường đại học từ 46 quốc gia ở châu Âu, là một trong những người có uy tín nhất.Nó cho phép các trường Đại học tham gia vào tất cả các hoạt động quan trọng của EUA nhằm hỗ trợ giáo dục đại học ở châu Âu và do đó, để trình bày riêng của mình để toàn bộ cộng đồng học thuật châu Âu. Đại học cũng đã ký Magna Charta Universitatum của Bologna, trong số những thứ khác nhằm mục đích hỗ trợ phát triển khoa học và tự do, và để loại bỏ ranh giới khi đạt được và chuyển giao kiến ​​thức. Những người ký tên Charta cam kết tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh di động. TBU cũng là một thành viên của Hội nghị Hiệu trưởng Danube, liên kết với các trường đại học trong khu vực sông Danube, và của một số tổ chức khác.