Sứ mệnh của chúng tôi 
Trường làm bằng đại học LIGS University (Mỹ) (LIGS (Mỹ)) là một trường đại học không được công nhận tư nhân thành lập theo quy định của pháp luật không tín nhiệm được Bằng Cấp tổ chức, hệ thống hóa trong Chương 446E của Điều lệ sửa đổi Hawaii. LIGS (Mỹ) đang theo đuổi nhiệm vụ cốt lõi của nó và nguyên tắc giáo dục xuất sắc có thể được cung cấp một cách phi truyền thống cho học sinh lam bang dai hoc gia re trưởng thành tự động.
Trường làm bằng đại học LIGS University

Tầm nhìn và mục tiêu 
Nhiệm vụ LIGS (Mỹ) cam kết đạt được các mục tiêu sau: 

Bồi dưỡng các giá trị của một học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Cung cấp kinh nghiệm học tập phong phú giúp sinh viên nâng cao kiến ​​thức, kỹ năng và tính chuyên nghiệp.
Thiết kế các chương trình sáng tạo và không ngừng nâng cao nội dung của các chương trình này để bắt kịp với nhu cầu luôn thay đổi của nơi làm việc.
Thiết lập mạng lưới chương trình mạnh mẽ thúc đẩy việc chia sẻ các nguồn lực và chuyên môn với các tổ chức giáo dục lam bang dai hoc gia re và các tổ chức địa phương và quốc tế.

Lợi ích của trường đại học quốc tế Luân Đôn (Mỹ): 

LINH HOẠT - Bạn giáo dục chính mình khi bạn có thể liên quan đến công việc, gia đình và sở thích của bạn với. Vì vậy, bạn có thể tập trung vào việc xây dựng sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai của bạn khi nó thuận tiện cho bạn.
CHỌN CHUYÊN - Một tùy chọn để lựa chọn một số chuyên ngành
ĐỘC LẬP VÀ COMFORT - Chương trình sẽ cho phép bạn để giáo dục mình bất cứ lúc nào và từ bất cứ đâu trên thế giới.
Hỗ trợ - Hướng dẫn hỗ trợ bằng các phương tiện của hệ thống thông tin sinh viên, e-mail, hỗ trợ kỹ thuật.
NGUỒN - Một danh sách các tài liệu khuyến cáo và các nguồn trực tuyến cụ thể làm cho quá trình giáo dục dễ dàng hơn.

Chương trình sẽ giúp bạn: 

hình thành một quan điểm chiến lược của thế giới thực trong lĩnh vực kinh doanh và thực hành quản lý,
chuẩn bị cho một sự nghiệp quản lý đầu bằng cách phát triển và nâng cao kỹ năng của riêng bạn,
hiểu được những kiến ​​thức của các tổ chức,
học cách đối phó với những thay đổi trong môi trường kinh doanh năng động,
học cách sử dụng các công cụ quản lý và giới phê bình đánh giá những ưu điểm và hạn chế của họ,
phát huy điểm mạnh của bạn cho phù hợp với nhiệm vụ nghề nghiệp tương lai của bạn và mục tiêu.