Đại học Lebanon Mỹ là một, không hẹp hòi, cá nhân tổ chức giáo dục đại học hàng đầu ở Lebanon. Trường làm bằng đại học Lebanese American University nó hoạt động theo điều lệ của Ban Regents của Đại học bang New York và được công nhận bởi Hiệp hội các trường New England và Cao đẳng.
Vào mùa thu năm 2013 học kỳ, LAU đã có hơn 8.100 sinh viên theo học.
Trường Nghệ thuật & Khoa học
trường làm bằng đại học Lebanese American University

SỨ MỆNH
Phù hợp với nhiệm vụ của các trường nhận làm bằng đại học giá rẻ, các trường học của Nghệ thuật và Khoa học cung cấp một nền giáo dục chất lượng nghiêm ngặt và cao nhấn mạnh nghiên cứu của sinh viên và yêu cầu thông tin trong khi duy trì truyền thống của giáo dục nghệ thuật tự do. Trường phấn đấu để thúc đẩy xuất sắc trong giảng dạy và nuôi dưỡng sáng tạo, nỗ lực học thuật. Trường nhằm mục đích phát triển công dân thông báo những người sẽ để lại một dấu như các học giả và các nhà lãnh đạo trong một từ phức tạp.
Mục tiêu
Mục tiêu của Trường Nghệ thuật và Khoa học là:
Tích hợp và tổng hợp kiến ​​thức trên toàn ngành;
Khuyến khích nghiên cứu và nhận làm bằng đại học giá rẻ, phát hiện và điều tra độc lập;
Chuẩn bị, ham học hỏi, học hỏi cả đời có thẩm quyền, và các nhà tư tưởng quan trọng;
Khắc sâu sự hiểu biết về khoa học và định lượng, cũng như chất lượng, nguyên tắc;
Giúp tôn trọng quan điểm khác nhau;
Chào mừng sự đa dạng;
Đáp ứng nhu cầu địa phương và toàn cầu bằng cách thay đổi các chương trình hiện có và phát triển những cái mới mà là phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của các cộng đồng mà nó phục vụ;
Thấm nhuần các tiêu chuẩn cao về sự liêm và đạo đức.
Trường Kỹ thuật
SỨ MỆNH
Để giáo dục học sinh, cung cấp cho họ khả năng để thành công trong cuộc sống của họ như kỹ sư và công dân có trách nhiệm, và tốt nghiệp họ những kỹ năng đặc biệt mà là sau khi tìm trong thế giới chuyên nghiệp và các trường đại học.
Giá trị cốt lõi học
Tính toàn vẹn: Để đối phó một cách trung thực và công bằng với công chúng và một số khác, và phải minh bạch trong giao dịch của chúng tôi với công chúng và một số khác.
Cam kết: Để có cam kết sinh viên của chúng tôi và đến trường của chúng tôi, và tận tâm phấn đấu xuất sắc trong công việc của chúng tôi.
Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về hành động của chúng tôi đối với chính chúng ta, những người khác và cộng đồng, và chịu trách nhiệm về hiệu suất của chúng tôi và cam kết quản trị chia sẻ.
Tôn trọng: Để đánh giá bản thân và những người khác và tôn trọng quyền lợi và nhân phẩm của người khác.
Can đảm: Để đối mặt với tình huống khó khăn với sự tự tin và quyết tâm, và để thúc đẩy sự tự do trí tuệ và đứng lên cho niềm tin của mình.