Kể từ mùa thu năm 2003, Texas A & M University tại Qatar đã cung cấp Cử nhân độ khoa học trong hóa học, điện, cơ khí và kỹ thuật dầu khí. Trường làm bằng đại học Texas University at Qatar ngoài các khóa học kỹ thuật, Texas A & M University tại Qatar hướng dẫn khoa học, toán học, nghệ thuật tự do và nhân văn. Chương trình giảng dạy được cung cấp tại Texas A & M tại Qatar là giống hệt với những người được cung cấp tại cơ sở chính ở College Station, Texas. Các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh và trong một khung cảnh coeducational. Danh tiếng xuất sắc là như nhau, như là cam kết cho các kỹ sư đào tạo nhan lam bang dai hoc gia re được trang bị để dẫn đầu thế hệ tiếp theo của kỹ thuật trên toàn thế giới.
Trường làm bằng đại học Texas University at Qatar

Nhiệm vụ
Texas A & M University tại Qatar:
Phát triển các kỹ sư gương mẫu và các nhà lãnh đạo thông qua các chương trình cấp bằng đại học và sau đại học quốc tế tôn trọng.
Tạo ra kiến ​​thức mới bằng cách tiến hành nghiên cứu và phổ biến kết quả.
Phục vụ nhu cầu của Nhà nước Qatar và khu vực thông qua chuyên môn rộng


Texas A & M University tại Qatar sẽ là nhà cung cấp hàng đầu của giáo dục kỹ thuật trong khu vực, một đóng góp có giá trị kiến thức quốc tế, và một tài nguyên có giá trị đối với Nhà nước của Qatar.
Phát triển
Mục tiêu của phát triển từ thiện tại Texas A & M University tại Qatar phù hợp với các nhà tài trợ và các lợi ích của họ với các ưu tiên của trường. Các nhà tài trợ của chúng tôi cung cấp các nguồn lực bổ sung giúp giảng viên xuất sắc trong các lĩnh vực của họ và học sinh trở thành chuyên gia tự tin. Quyên góp cho trường Đại học, các nhà tài trợ giúp phát triển tài nguyên thiên nhiên của Qatar, giúp giảng viên và sinh viên để lại dấu ấn của mình trong những cách hiệu quả và sáng tạo, đảm bảo một tương lai tươi sáng cho không chỉ Texas A & M tại Qatar, nhưng khu vực và thế giới.
Phát triển có nghĩa là tạo ra mạnh mẽ, các mối quan hệ lâu dài với cộng đồng và các ngành công nghiệp ở Qatar và khu vực, Texas A & M đang tìm kiếm vai trò của chúng tôi như là một đối tác đầy đủ trong sự tiến bộ của nhà nước của Qatar.
Có nhiều cách để hợp tác với trường Đại học, và chúng tôi cố gắng để mang lại giá trị đầy đủ cho mỗi mối quan hệ.