Tallinn University là một trường công lập giáo dục đại học. Thế mạnh của trường làm bằng đại học Tallinn University chính của nó nằm trong các lĩnh vực nhân văn và khoa học xã hội, nhưng nó cũng có một thành phần mạnh mẽ và liên tục phát triển của khoa học tự nhiên và chính xác, cũng như một truyền thống đáng chú ý đào tạo giáo viên và nghiên cứu giáo dục làm bằng đại học giá rẻ

Tallinn Đại học  trường đại học lớn thứ ba ở Estonia, bao gồm 19 viện và 5 trường cao đẳng. Nó có gần 10 000 sinh viên cũng như hơn 560 giảng viên và nghiên cứu sinh nghiên cứu, và là trường đại học phát triển nhanh nhất ở Estonia.
Trường làm bằng đại học Tallinn University

Trường đại học nhìn thấy chính nó như là cung cấp một môi trường khuyến khích sự phát triển trí tuệ và cá nhân của tất cả các thành viên, giảng viên và sinh viên như nhau, và đã công bố như các giá trị của nó chất lượng giáo dục (trong đó bao gồm việc kết hợp nghiên cứu và giảng dạy), đoàn kết và collegiality, minh bạch thủ tục và đơn giản , sự cởi mở (trong đó bao gồm việc quan trọng quốc tế) và tập trung bên ngoài đối với xã hội thay vì cô lập bản thân trong một tháp ngà voi làm bằng đại học giá rẻ

Trường đã cam kết các mục tiêu chiến lược trở thành một trường đại học nghiên cứu quốc tế với một lương tâm xã hội mạnh mẽ và một môi trường linh hoạt và cao đẳng để học hỏi và phát triển cá nhân, trong đó đáng kể quyền tự do học thuật đảm bảo cho cả các sinh viên và các khoa là sự cân bằng các yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt .

Một trong những mục tiêu chính của trường đại học quốc tế quy mô lớn - với số lượng hiện tại của chương trình đại học (BA MA tiến sĩ) và các chương trình ngắn hơn và các khóa học được cung cấp bằng tiếng Anh, nó đã được các trường đại học quốc tế nhất trong khu vực Baltic, nhưng con số này sẽ, theo kế hoạch của chúng tôi, tăng đáng kể trong vài năm tới. Nhiều vị trí học tập trong trường đại học được công bố cho các ứng dụng quốc tế và Đại học là vui mừng để lưu trữ các học giả quốc tế đến thăm trên lá nghỉ phép của họ hoặc bởi các thoả thuận khác.

Tallinn mùa hè trường học, tổ chức độc lập hoặc phối hợp với các đối tác quốc tế của chúng tôi đã đạt được một danh tiếng đáng chú ý.Đại học đang tích cực tham gia trong các mạng quốc tế khác nhau và hiện đang duy trì 41 thỏa thuận giữa các trường đại học với các trường đại học từ 22 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới và có gần 500 Erasmus trao đổi thỏa thuận với ca 250 trường đại học châu Âu.