Nhiệm vụ của Đại học Khoa học tiếng Estonia của cuộc sống là để đảm bảo sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và tăng cường phát triển nông thôn.
Trường làm bằng đại học Estonian University of Life Sciences, giống như mọi người, khác nhau từ mỗi khác. Các «nhân vật» của Đại học là, đầu tiên và trước hết, thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội - trong nhiệm vụ của mình.
Trường làm bằng đại học Estonian University of Life Sciences

Tiếng Estonia Đại học khoa học đời sống là trường làm bằng đại học giá rẻ duy nhất ở Estonia có ưu tiên trong các hoạt động học tập và nghiên cứu cung cấp cho sự phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên cần thiết cho sự tồn tại của Man cũng như bảo tồn di sản và môi trường sống.
Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, Đại học Khoa học tiếng Estonia của cuộc sống đã trở nên cập nhật, xây dựng trên các giáo trình hiện có và mở chuyên ngành mới. Tăng cạnh tranh cho vị trí tuyển dụng nhận phản ánh sự phổ biến của các đặc sản.
Trường Đại học Khoa học tiếng Estonia của cuộc sống là trung tâm nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, khoa học động vật, khoa học thú y, cuộc sống nông thôn và nền kinh tế, khoa học thực phẩm và công nghệ thân thiện môi trường.
Trường làm bằng đại học giá rẻ của chúng tôi làm cho một nỗ lực chân thành để biến đổi bản thân từ một trường đại học hoàn toàn là nông nghiệp truyền thống thành một châu Âu cởi mở trường Đại học khoa học đời sống. Trường Đại học Khoa học tiếng Estonia của cuộc sống nhằm mục đích để đảm bảo sinh viên một nền giáo dục, mở rộng dựa trên nghiên cứu.