Của AIMST Đại học được đăng ký với Bộ Giáo dục, Chính phủ Malaysia, là một viện giáo dục đại học quy định trong điều 38 và 39 của Tổ chức giáo dục tư nhân cao hơn Act năm 1996. Trường làm bằng đại học AIMST University nó chính thức được bắt đầu hoạt động vào ngày 30 tháng 10 năm 2001, trùng với đăng ký của nó với Sở Giáo dục Tư nhân thuộc Bộ Giáo dục Đại học.
Trường làm bằng đại học AIMST University

Thấm nhuần với tầm nhìn của người sáng lập của nó, AIMST nhằm mục đích là một trường đại học hàng đầu khu vực tư nhân trong nước và khu vực phục vụ cho nhu cầu của học sinh lam bang dai hoc gia re địa phương và quốc tế trong việc cung cấp giáo dục chất lượng kỹ thuật với giá cả phải chăng. Chương trình giảng dạy cho hầu hết các chương trình đại học được rút ra từ Đại học Bristol ở Anh
Hầu hết các thành phần của chương trình đại học bao gồm đào tạo máy tính, văn bản và nghiên cứu để chuẩn bị cho sinh viên cho công việc và cung cấp cho họ khả năng áp dụng công nghệ cho tất cả các khía cạnh giáo dục của họ. Xét tuyển vào chương trình đại học yêu cầu người nộp đơn đáp ứng tối thiểu bậc quy định trong các đối tượng có liên quan tại trúng tuyển lam bang dai hoc gia re (địa phương hoặc ở nước ngoài) cấp hoặc có trình độ tương đương khác chấp nhận được AIMST Đại học.
Môi trường hướng dẫn cho tất cả các khóa học tiếng Anh, mặc dù tầm quan trọng của ngôn ngữ quốc gia sẽ được nhấn mạnh trong tất cả các hoạt động của trường Đại học AIMST Đại học sẽ cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ cho sinh viên trước và trong khi nghiên cứu mức độ của họ để đảm bảo một mức độ chấp nhận được trôi chảy.

Tầm nhìn của chúng tôi
Để có một trường đại học đẳng cấp thế giới, đạt được sự xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu, và tham gia vào các dịch vụ xã hội trong việc thúc đẩy giáo dục suốt đời.
CÔNG TY SỨ MỆNH
Để trở thành một trường đại học hàng đầu trong nước và khu vực cho việc nghiên cứu của y học và khoa học y tế khác, kỹ thuật, công nghệ máy tính, khoa học ứng dụng, kinh doanh và kế toán
Để cung cấp chương trình chất lượng cao được công nhận đại học và sau đại học ở rìa cắt của công nghệ tại một giá cả phải chăng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cá nhân, cộng đồng và nhân lực quốc gia phù hợp với triết lý giáo dục quốc gia
Để duy trì các tiêu chuẩn học tập cao và chất lượng giảng dạy nhằm thúc đẩy tư duy phân tích và phán đoán độc lập cần thiết để hoạt động có trách nhiệm trong một xã hội dân chủ và ngày càng toàn cầu
Để trở thành một trung tâm xuất sắc cho nghiên cứu và đổi mới trong khu vực biên giới ngành và liên ngành của khoa học và công nghệ liên quan đến nước và khu vực.