Tại cuộc họp, TS Nguyễn Đức Nghĩa - phó giám đốc ĐHQG TP.HCM - cho biết ĐHQG TP.HCM được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ tổ chức một cụm thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.
ĐHQG TP.HCM tuân theo kế hoạch chung của ban chỉ đạo cụm TP.HCM tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 và tuân theo quy chế. Tuy nhiên, Đại học quốc gia TPHCM nhận hồ sơ sớm. Cụm thi của ĐHQG TP.HCM sẽ được chia thành sáu điểm thi tương ứng cho sáu trường ĐH và khoa trực thuộc với dự kiến 45.000-50.000 thí sinh.
Theo TS Nguyễn Quốc Chính - trưởng ban ĐH và sau ĐH (ĐHQG TP.HCM), năm 2015 ĐHQG TP.HCM sẽ thành lập hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức chung: nhận số liệu từ ban chỉ đạo cụm thi TP.HCM; phân bố số lượng, danh sách thí sinh tới các điểm thi; tổ chức hội đồng chấm các môn tự luận (hội đồng toán và hội đồng văn, sử, địa); tổng hợp số liệu...
Các điểm thi cấp đơn vị sẽ có nhiệm vụ nhận số lượng thí sinh làm bằng đại học tại tphcm; in giấy báo dự thi, tổ chức coi thi tại các điểm thi; chấm thi các môn trắc nghiệm; rọc, ráp phách các môn thi tự luận; phối hợp với hội đồng chấm thi ĐHQG trong khâu chấm thi môn tự luận; nhập điểm thi...
đại học quốc gia tphcm nhận hồ sơ sớm

Về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015, theo ông Chính, nguyên tắc chung ĐHQG TP.HCM sẽ tự chủ trong công tác tuyển sinh, có sự điều phối thống nhất trong tất cả đơn vị thành viên trong quá trình đăng ký xét tuyển cũng như xét tuyển.
ĐHQG TP.HCM đã thống nhất chủ trương nhận hồ sơ xét tuyển sớm, thông qua hệ thống online (trực tuyến) của ĐHQG TP.HCM. ĐHQG TP.HCM đề xuất thông qua xét tuyển online thí sinh làm bằng đại học tại tphcm sẽ tham gia đăng ký bằng cách nhập dữ liệu cần thiết: kết quả học tập THPT, khu vực.
Mỗi thí sinh đăng ký ba nguyện vọng vào ĐHQG TP.HCM (có thể cùng một trường hoặc khác trường).
Sau đó, ĐHQG TP.HCM sẽ thống nhất thực hiện xét tuyển trong tất cả các đơn vị thành viên. Theo đó, ĐHQG TP.HCM nhận hồ sơ và xét tuyển theo nhiều đợt: đợt 1 nhận hồ sơ từ một tuần sau khi bắt đầu đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia đến hai tuần sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia.
Xét tuyển các nguyện vọng theo phương án: phương án 1 xét lần lượt từng đợt nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 (dự kiến 20 ngày/đợt xét tuyển); phương án 2 chỉ xét nguyện vọng chính và hai nguyện vọng phụ. Công bố một lần khi xét tuyển. Các đợt xét tuyển bổ sung theo kế hoạch cụ thể do hội đồng tuyển sinh các đơn vị thành viên thông báo.
Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển: ĐHQG TP.HCM chỉ xét tuyển các thí sinh dự thi tại các cụm thi THPT quốc gia do các trường ĐH tổ chức thi làm bằng đại học tại tphcm. Thí sinh có hạnh kiểm khá trở lên.
Xét tuyển ĐH: thí sinh có điểm trung bình năm học lớp 10, điểm trung bình năm học lớp 11 và điểm trung bình học kỳ 1 của lớp 12 đều từ 6,5 trở lên.
Xét tuyển CĐ: thí sinh có các điểm trung bình năm học lớp 10, điểm trung bình năm học lớp 11 và điểm trung bình học kỳ 1 của lớp 12 đều từ 6 trở lên. Thí sinh đăng ký thông tin qua trang thông tin điện tử hoặc nộp thông tin trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh của trường.
Căn cứ trên danh sách đăng ký nguyện vọng và kết quả thi THPT, tổ dữ liệu tuyển sinh sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu tuyển sinh của ĐHQG TP.HCM (có đầy đủ thông tin về nguyện vọng, điểm thi, điểm ưu tiên, thông tin cá nhân của thí sinh...).
Tùy theo điều kiện thực tế, sau khi xét tuyển các nguyện vọng đăng ký trước, các trường có thể nhận hồ sơ và xét tuyển nguyện vọng bổ sung.