Ngày 01/11, tại Trường Đại học Hoa Lư, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đạihọc Hoa Lư tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hoa Lư lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2017. Dự và chỉ đạo Đại Hội có đồng chí Trịnh Như Lâm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường Trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Xuân Giang - Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư; đại diện lãnh đạo Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn cùng các thầy, cô giáo trong BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, các tổ chuyên môn,...
 Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự định hướng của Hội LHTN Việt Nam tỉnh, sự phối hợp với Đoàn thanh niên và các đơn vị trực thuộc trong trường, cán bộ hội viên, sinh viên trường Đại học Hoa Lư đã đoàn kết, tiếp tục vượt khó, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên giành nhiều kết quả trên các mặt công tác. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên lần thứ I nhiệm kỳ 2012 - 2014 đã được các chi hội triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều hình thức đa dạng phong phú đạt hiệu quả thiết thực; các chỉ tiêu làm bằng đại học rẻ cơ bản trên các mặt công tác đều đạt và vượt so với yêu cầu đề ra góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội.
đại học hoa lư tổ chức đại hội đại biểu

          Công tác Hội và phong trào sinh viên có nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực đi vào chiều sâu, thu hút ngày càng đông đảo sinh viên tham gia, khả năng sáng tạo của sinh viên ngày càng được khơi dậy và phát huy; đội ngũ cán bộ Hội được củng cố, kiện toàn, từng bước được trẻ hóa và nâng cao chất lượng khẳng định hơn nữa vai trò của tổ chức Hội trong Nhà trường. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2014 có 41 tập thể, 276 cá nhân được khen thưởng, và 664 sinh viên làm bằng đại học rẻ được xét học bổng khuyến khích học tập, có 7 sinh viên dự thi Olympic Toán toàn quốc đạt giải. Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, Hội sinh viên đã vận động hàng ngàn lượt sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện và thu được 500 đơn vị máu,… Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được chú trọng đúng mức và được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, sinh động. Hoạt động văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên, sâu rộng ở các cấp. Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2014, Hội Sinh viên trường Đại học Hoa Lư đã được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.
          Mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2014 - 2017 được xác định tập trung vào 7 mục tiêu cụ thể, 4 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Tại Đại Hội đã Bầu ra BCH Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Hoa Lư nhiệm kỳ 2014 - 2017 gồm 19 đồng chí, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Hoa Lư lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2017 là Đại hội của tinh thần “Đoàn kết, trí tuệ, xung kích, tình nguyện”. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của sinh viên Đại học Hoa Lư. Đại hội kêu gọi toàn thể sinh viên nhà trường tích cực thi đua phấn đấu lập thành tích cao nhất trong phong trào thi đua do Đảng, Đoàn, Hội phát động. Đồng thời, các cơ sở Hội tiếp tục phát huy truyền thống sinh viên làm bằng đại học rẻ Việt Nam thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại Hội đã đề ra.


Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 -2014, Hội Sinh viên Trường Đại học Hoa Lư vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhiệm kỳ 2012-2014 được nhận Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam tỉnh.