TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI: Để được các trường đại học doanh nghiệp
Trường làm bằng đại học Plymouth University có một tham vọng, trường đại học đẳng cấp thế giới. Bằng cách đặt các doanh nghiệp tại các trung tâm của tất cả mọi thứ chúng tôi làm, chúng tôi sẽ phát triển một nền văn hóa sáng tạo và sáng tạo mà trao quyền cho người dân. Đây là loại trường đại học chúng tôi muốn được.
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI: Thúc đẩy kiến thức và thay đổi cuộc sống thông qua giáo dục và nghiên cứu
trường làm bằng đại học Plymouth University


Cách tiếp cận với doanh nghiệp của chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển danh tiếng của chúng tôi như là một trường làm bằng đại học hàng đầu thế giới. Văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi sẽ cung cấp đổi mới bền vững và tác động quốc tế. Chúng tôi sẽ sử dụng những kiến ​​thức chúng ta tạo ra để biến đổi cuộc sống. Chúng tôi sẽ đạt được điều này thông qua nghiên cứu đẳng cấp thế giới, xuất sắc trong giảng dạy và học tập, thông qua quan hệ đối tác và hợp tác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ duy trì cam kết của chúng tôi để lái xe hòa nhập xã hội, sự thịnh vượng kinh tế và chất lượng môi trường trong cộng đồng địa phương của chúng tôi và xa hơn nữa.
GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI
Giá trị cốt lõi của chúng tôi xác định văn hóa đại học của chúng tôi. Họ hướng dẫn làm thế nào chúng tôi đưa ra quyết định của chúng tôi và làm thế nào nhân viên của chúng tôi, học sinh và các bên liên quan làm việc với nhau.
Chúng tôi là:
Spirited trong việc cung cấp học tập đầy tham vọng, cảm hứng, với doanh nghiệp, thân thiện và môi trường làm việc cho sinh viên làm bằng đại học và nhân viên của chúng tôi.
Kết nối với cộng đồng của chúng tôi trong việc thực hiện một cách tiếp cận quan hệ đối tác với các cá nhân và tổ chức để tia lửa sáng tạo và tối đa hóa tác động của chúng tôi.
Sáng tạo trong kỷ niệm và tôn trọng sự khác biệt trong nền, bản sắc, ý tưởng và niềm tin và khuyến khích lao động sáng tạo và toàn diện và môi trường học tập.
Tiên phong bằng cách nhúng một cách tiếp cận với doanh nghiệp thông qua tất cả các hoạt động của chúng tôi, tạo ra một môi trường nơi mà những ý tưởng tốt được hoan nghênh, bồi dưỡng, kiểm tra và thực thi.
Chuyên gia về những gì chúng tôi làm thông qua những đóng góp có giá trị, niềm đam mê và tài năng của đội ngũ nhân viên của chúng tôi, sinh viên và các đối tác.
Nâng cao năng lực trong việc giúp sinh viên của chúng tôi, nhân viên và các đối tác để nghĩ cho bản thân, đưa ra quyết định của riêng mình, và làm cho một sự khác biệt.
Với doanh nghiệp trong tất cả những gì chúng ta làm và cách chúng tôi làm điều đó.