Tại trường Đại học Hoa Kỳ lãnh đạo, chúng tôi đã được suy nghĩ trước một ý tưởng sáng tạo: giáo dục đại học có thể truy cập cho học sinh làm việc tại trường làm bằng đại học American University of Leadership.
Trường làm bằng đại học American University of Leadership


Nhiều người trong số các tiện nghi mà sinh viên thế kỷ 21 hiện nay có lớp cấp, trực tuyến, lập kế hoạch linh hoạt, liên tục tuyển sinh nhận làm bằng đại học giá rẻ, môi trường sinh làm trung tâm, học viên các giảng viên, thư viện trực tuyến, sách điện tử, máy tính mô phỏng, đã đi tiên phong hoặc thực hiện chấp nhận thông qua các nỗ lực của AUL của . Hôm nay, AUL là một trường đại học tư nhân cung cấp một mức độ của Mỹ trên toàn thế giới trong ngôn ngữ của sự lựa chọn của bạn, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, với chi phí hợp lý.

Phương pháp AUL Học 
AUL cung cấp các lớp học vật lý và Giáo dục điện tử, học sinh có liên quan đến một môi trường toàn cầu là điều cần thiết cho các chương trình nhận làm bằng đại học giá rẻ của chúng tôi. Trường đại học của chúng tôi cam kết của các nhà lãnh đạo đúc và các doanh nhân, những người được đào tạo trong một cộng đồng văn hóa đa dạng và có những kỹ năng để tham gia vào một thiết lập quốc tế được thực hiện thông qua sự bùng nổ gần đây của giáo dục từ xa. 


Các sinh viên AUL được liên kết trong suốt chương trình và cuối cùng từ các đội quốc tế trong mỗi khóa học và trong kinh nghiệm đa văn hóa lên tới đỉnh điểm. Là nơi làm việc bắt đầu phát triển thành một môi trường làm việc pha trộn để bao gồm cả hai mặt đối mặt và tương tác trực tuyến của nhân viên, sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới ghi danh vào trường Đại học Hoa Kỳ lãnh đạo truyền cảm hứng để trải nghiệm môi trường học tập pha trộn.