Từ khuôn viên chính của nó trong Idstein gần Wiesbaden, Đại học Fresenius Khoa học Ứng dụng có thể nhìn lại hơn 165 năm truyền thống trong việc giảng dạy của khoa học. Năm 1848, trường bằng đại học Munich University of Applied Sciences thành lập các phòng thí nghiệm hóa học Fresenius, đã cống hiến bản thân từ khi bắt đầu làm việc trong phòng thí nghiệm thực tế cũng như giáo dục. Cấp giấy chứng nhận như một tư nhân tài trợ, trường đại học tiểu bang chấp thuận của khoa học ứng dụng sau năm 1971. 
Trường bằng đại học Munich University of Applied Sciences

Hôm nay, các trường làm bằng đại học giá rẻ cung cấp đầy đủ thời gian và nghề Cử nhân và các chương trình thạc sĩ, cũng như đào tạo nghề và giáo dục hơn nữa, tại các khoa của Hóa học và Sinh học, Y tế, Kinh tế và truyền thông tại cơ sở chính của nó trong Idstein cũng như ở Cologne, Hamburg, Munich, Frankfurt và Zwickau.Các khóa học được phân bổ cho các trường học khác nhau: Trường Kinh doanh, Truyền thông Trường, Khoa Y, Trường Tâm lý học và Trường Hóa học, Sinh học và Dược. Nhóm này vào các lĩnh vực chủ đề chuyển trường của trường làm bằng đại học giá rẻ về chuyên môn và những người trong khoa của mình (Hóa học và Sinh học, Sức khỏe và Xã hội và Kinh tế & Truyền thông) ngày càng thành tâm điểm.

 
Tuy nhiên, biện pháp thông tin thị trường theo định hướng hoàn toàn này hoàn toàn không có ảnh hưởng trên khuôn khổ pháp lý của Đại học Fresenius khoa học ứng dụng. Các trường học không phải là một thay thế cho các khoa, nhưng cho phép bộ phận tiếp thị của trường đại học không chỉ để trình bày các khóa học nghiên cứu, đã phát triển mạnh mẽ về số lượng trong những năm gần đây, trên thị trường một cách minh bạch và tập trung hơn, nhưng cũng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các sinh viên tương lai và hiện tại.Về mặt này, tất cả các trường đại học một cách hợp pháp theo quy định ủy ban và tổ chức của họ trong các khoa khác nhau sẽ tiếp tục giữ liên quan và hiệu lực của họ trong tương lai.