Theo thông tin từ làm bằng đại học giá rẻ ĐHQGHN, năm 2014, ĐHQGHN tổ chức 2 đợt tuyển sinh SĐH, vào tháng 4 và tháng 9. Cụ thể như sau:

- Đợt 1: thi tuyển vào các ngày 12 và 13/04/2014; tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 14/04 đến 29/04/2014.
- Đợt 2: thi tuyển vào các ngày 13 và 14/09/2014; tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (tuyển sinh đào tạo tiến sĩ) từ ngày 15/09 đến 30/09/2014.
 Chi tiết đối với từng đợt thi:
 
Công việc
Đợt 1
Đợt 2
Tập trung thí sinh
Sáng thứ Bảy, 12/04/2014
Sáng thứ Bảy, 13/09/2014
Thi môn Cơ bản
Chiều thứ Bảy, 12/04/2014
Chiều thứ Bảy, 13/09/2014
Thi môn Cơ sở
Sáng Chủ nhật, 13/04/2014
Sáng Chủ nhật, 14/09/2014
Thi môn Ngoại ngữ
Chiều Chủ nhật, 13/04/2014
Chiều Chủ nhật, 14/09/2014
Đánh giá hồ sơ chuyên môn
Từ ngày 14/04 đến 29/04/2014
Từ ngày 15/09 đến 30/09/2014
 
Thời gian thực hiện các công việc làm bằng đại học giá rẻ chính trong các buổi thi:
Tập trung thí sinh làm thủ tục thi vào buổi sáng các ngày 12/04/2014 (đợt 1) và13/09/2014 (đợt 2), bắt đầu từ 08h30.
Thời gian thực hiện các công việc trong các buổi thi như sau:
            Sáng:         07 00:      Gọi thí sinh vào phòng thi
                               07 20:      Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh
                               07 30:      Làm bài
                               10 h30:      Thu bài
            Chiều:         13 30:     Gọi thí sinh vào phòng thi
                               13 50:      Bóc đề thi và phát đề thi cho thí sinh
                               14 00:      Làm bài
                               17 00:     Thu bài
  • Buổi thi môn Ngoại ngữ, chiều ngày 13/04/2014 (đợt 1) và chiều ngày 14/09/2014(đợt 2), thời gian bắt đầu làm bài: 1405; thu bài: 1605; Buổi thi môn cơ sở của các chuyên ngành ngoại ngữ: thời gian bắt đầu làm bài: 735, tổng thời gian làm bài là 160 phút;
  • Môn Phỏng vấn thi vào chiều ngày 12/04/2014 (đợt 1) và chiều ngày 13/09/2014(đợt 2), thời gian bắt đầu theo đúng quy định và kết thúc sau khi tất cả các thí sinh hoàn thành bài thi, thời gian phỏng vấn mỗi thí sinh không quá 15 phút;
  • Môn Đánh giá năng lực thi vào sáng ngày 13/04/2014 (đợt 1) và sáng ngày14/09/2014 (đợt 2), thời gian bắt đầu theo đúng quy định, tổng thời gian làm bài là 150 phút.